Rapporter

Nærbillede af bogbind med iværksætter hjælp i Næstved
Hold styr på det hele

Rapporter og regnskabshjælp i Næstved

Er selskabets årsrapport “revideret”, udarbejder vi revisionsprotokollen

Er foreningens årsregnskab opstillet med en erklæring om “assistance med regnskabsopstilling”, kan vi udarbejde en revisors rapport, som indeholder relevante oplysninger. Til budgetterne beskriver vi budgetforudsætningerne, så læseren bliver orienteret om, hvordan tallene fremkommer. 

Er der tale om selskabsomdannelse eller -stiftelse, udarbejdes vurderingsberetninger. 

Vi afgiver erklæringer i forbindelse med vognmandstilladelser, til fagforeninger og andre erklæringer. 

F.J. Revision

Covid 19

Virksomheder, som her under pandemien har været ramt af nedlukninger og omsætningsnedgang, har kunnet ansøge om kompensation for tabt omsætning som “selvstændig”. Ligeledes freelancere, minkavlere, kunstnere, musikere osv., som har tabt indkomst, har kunnet søge. 

Selvstændige og selskaber, som har ansatte, kan søge om lønkompensation til hjemsendte – som ellers ville blive afskediget. 

Virksomhederne kan også søge om “kompensation for faste omkostninger”. I de fleste tilfælde har disse kompensationer krævet en revisorerklæring, som har skullet følge efter virksomhedernes ansøgning til Erhvervsstyrelsen for, at kompensationen kunne udbetales. 

Denne revisorerklæring kræver høj grad af sikkerhed – som ved en revision. Derfor skulle den udarbejdes af en godkendt revisor med et MNE-nummer.  Det er en meget tidskrævende opgave at nå frem til at kunne afgive en sådan erklæring, hvorfor Erhvervsstyrelsen giver virksomheden et tilskud på 80% af honoraret eksklusiv moms. 

Nu er vi så nået så langt med disse kompensationsordninger, at der skal indsendes slutafregning til Erhvervsstyrelsen. Der kommer brev fra Erhvervsstyrelsen, når det er tid at indsende de faktiske tal, som har været grundlaget for udbetalingen. 

Såfremt Erhvervsstyrelsen er usikker på indberetningen, kan de anmode om en revisorerklæring, inden sagen afsluttes. Også her har du brug for en godkendt revisor – og også her vil der kunne opnås tilskud til revisorhonoraret. 

Få et uforpligtende tilbud

Få hjælp til regnskabet

Hos F.J. Revision i Næstved har vi mere end 30 års erfaring inden for revision og regnskabsassistance, og vi har specialiseret os i at hjælpe iværksættere. I vores arbejde lægger vi altid stor vægt på, at vi har en god og klar dialog, og at du som kunde får den individuelle vejledning, du har brug for.