Bogholder i Næstved

Mands hånd taster på lommeregner og udregner hjælp til budget
Bevar overblikket

Hjælp til budget og regnskab

Vi tilbyder hjælp til budget og regnskab for både mindre og mellemstore erhvervsdrivende i Næstved og omegn. 

I langt de fleste tilfælde ønsker banken at se et budget, uanset om det er en almindelig bankkonto eller det er en kassekredit, der skal bruges ved opstarten. Vi kan være behjælpelig med udarbejdelsen af drifts- og likviditetsbudgetterne. 

Uanset hvilket bogføringssystem, du har anvendt, skal bogføringen jo munde ud i et regnskab. 

F.J. Revision anvender Wolters Kluwer’s platforme: 

  • ClientView – til alle stamoplysninger på kunderne samt arkiverede regnskaber pr. år.
  • Årsafslutning Professionel – hvor de forskellige regnskaber udarbejdes, inden de arkiveres i ClientView. 
  • Revision og kvalitetssikring – som anvendes til beskrivelser og dokumentationer, uanset om kvalitetssikringen er assistance med regnskabsopstilling, revision, review eller udvidet gennemgang.
  • Skat Nova Professionel – anvendes til de personlige kunder. Vi indhenter R75-oplysninger fra SKAT/borger til systemet. Vi bearbejder oplysninger om indkomster, værdipapirer, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Endvidere indlæses virksomhedstal, der munder ud i enten personlig indkomstbeskatning, kapitalafkastordning eller virksomhedsordning. Når tallene er indberettet til SKAT, udskrives årsopgørelsen, som afstemmes med vores skatteberegning. Til slut overføres tal fra skatteberegningerne til en indkomst- og formueopgørelse, og kunden får et informativt regnskab til banker, kreditforeninger med flere. 
F.J. Revision

Regnskabsmodeller

Drives virksomheden i selskabsform, indhentes bogføringstallene i årsafslutning, og der udarbejdes internt regnskab, som indeholder alle specifikationer og oplysninger i noter m.v. Endvidere bilag til selvangivelsen, hvor den skattepligtige indkomst opgøres til beregning af årets selskabsskat samt udskudt skat/udskudt skatteaktiv. Årsrapporten, der bliver offentliggjort, indeholder de lovpligtige noter og oplysninger, som er relevante. De indberettes til Erhvervsstyrelsen i XBRL-format. 

Drives virksomheden i personlig form, udarbejdes årsrapporten efter reglerne for klasse A-virksomheder og eventuelt en indkomst- og formueopgørelse som før beskrevet. 

Er virksomheden en forening, andelsboligforening eller andet, opstilles årsregnskaberne efter andre relevante opstillingsmodeller. 

Få et uforpligtende tilbud

Få hjælp til regnskabet

Hos F.J. Revision i Næstved har vi mere end 30 års erfaring inden for revision og regnskabsassistance, og vi har specialiseret os i at hjælpe iværksættere. I vores arbejde lægger vi altid stor vægt på, at vi har en god og klar dialog, og at du som kunde får den individuelle vejledning, du har brug for.